Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: Εκμηδενισμός των εφάπαξ στο πρώην Ταμείο Αρωγής του ΟΤΕ


26/02/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό:
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Εκμηδενισμός των εφάπαξ στο πρώην Ταμείο Αρωγής του ΟΤΕ

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έγκαιρα και σε όλους τους τόνους επισημάνει ότι η εφαρμογή της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας για το νέο σύστημα υπολογισμού των εφάπαξ θα επιφέρει νέες μειώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις τον εκμηδενισμό τους, διότι ο πολλαπλασιαστής βιωσιμότητας, στον οποίο βασίζεται ο υπολογισμός, σε πολλά Ταμεία τείνει προς το μηδέν. Μία τέτοια περίπτωση είναι το πρώην Ταμείο Αρωγής του ΟΤΕ και νυν ΤΑΥΤΕΚΩ, του οποίου ο συντελεστής βιωσιμότητας από 1/1/2014 υπολογίζεται στο μηδέν ή και αρνητικός!
Ο συντελεστής βιωσιμότητας υπολογίζεται ως κλάσμα με αριθμητή τα έσοδα κάθε έτους μείον τα λειτουργικά έξοδα, τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς συνταξιούχους και τα απαιτούμενα ποσά για αποπληρωμή δανείων. Στην περίπτωση του πρώην Ταμείου Αρωγής του ΟΤΕ ο αριθμός αυτός, από 1/1/2014 και μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας, είναι μηδέν ή και αρνητικός, διότι τα έσοδα κάθε μήνα είναι λιγότερα από τα έξοδα, κυρίως λόγω της αποπληρωμής των δανείων του ΟΤΕ. Φυσικά, η κατάσταση του Ταμείου συνδέεται με τη διαχρονική λεηλασία των αποθεματικών του, όπως το κούρεμα που υπέστησαν το 2012 ύψους περίπου πενήντα εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και με την άρνηση εκ μέρους του ΟΤΕ να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση για καταβολή στο Ταμείο των εργοδοτικών εισφορών.
Επειδή, η απόφαση για τον υπολογισμό των εφάπαξ βάζει ταφόπλακα στο Ταμείο Αρωγής του ΟΤΕ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1)  Προτίθεται να επανεξετάσει την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης ώστε να μην εξαφανισθούν τα εφάπαξ για τα οποία οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ έχουν καταβάλλει επί δεκαετίες τις εισφορές τους και συνεχίζουν να καταβάλλουν σε ποσοστό 4%; Προτίθεται να αναθεωρήσει την καταστροφική αυτή πολιτική, δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι δικαιούνται αυτές τις παροχές σύμφωνα με το σύνταγμα, τους νόμους αλλά και τις πρόσφατες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων;
2)     Προτίθεται να παρέμβει ώστε το Ταμείο να επιχορηγηθεί έναντι της ζημιάς που υπέστη λόγω PSI και λόγω της διαχρονικής λεηλασίας των αποθεματικών του;
3)        Προτίθεται να παρέμβει στη Διοίκηση του ΟΤΕ προς την κατεύθυνση δραστικής μείωσης και ενός νέου διακανονισμού των δανείων του ΟΤΕ;

            Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Γάκης Δημήτρης

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος