Επίκαιρη ερώτηση του Δημ. Στρατούλη, βουλευτή Β’ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σχετικά με την ανάκληση προηγούμενης γνωμοδότησης του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή του μισθολογίου του ΟΤΕ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάθεση επίκαιρης ερώτησης του Δημ. Στρατούλη, βουλευτή Β’ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σχετικά με την ανάκληση προηγούμενης γνωμοδότησης του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή του μισθολογίου του ΟΤΕ. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Θέμα: Ανάκληση προηγούμενης γνωμοδότησης του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή του μισθολογίου του ΟΤΕ
Σε ερώτημα που είχε υποβάλλει η ΟΜΕ-ΟΤΕ αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε συνδυασμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού ΟΤΕ, το Υπουργείο Εργασίας απάντησε στις 29 Απριλίου ότι «οι αυξήσεις των εργαζομένων μέσω της προαγωγής τους σε ανώτερη μισθολογική βαθμίδα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012 καθόσον για την εν λόγω μισθολογική προαγωγή δεν τίθεται ως αποκλειστική προϋπόθεση η πάροδος συγκεκριμένου χρόνου υπηρεσίας, όπως απαιτεί η ΠΥΣ αλλά η μισθολογική προαγωγή συναρτάται και με την (μη συνδρομή) άλλων προϋποθέσεων». Με βάση αυτή τη γνωμοδότηση ο ΟΤΕ όφειλε να προχωρήσει στις προβλεπόμενες κατά 2% σε εκείνο το προσωπικό εκείνο που τις δικαιούται.
Παρά ταύτα, το Υπουργείο Εργασίας με νεότερο έγγραφό του στις 13 Μαΐου ανακάλεσε την προηγούμενη γνωμοδότησή του λέγοντας ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση αφήνοντας εκτεθειμένους τους εργαζόμενους του ΟΤΕ.
Επειδή, η υπαναχώρηση αυτή του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με τα συμφέροντα της πολυεθνικής Deutsche Telekom και ενάντια στους εργαζόμενους.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο που εποπτεύει προκειμένου να πάρει πίσω την τελευταία του ακραία αντεργατική γνωμοδότηση όσον αφορά την εφαρμογή των μισθολογικών κλιμακίων, που προβλέπονται από τις ειδικές, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ ΟΜΕ-ΟΤΕ και των Διοικήσεων του ΟΤΕ και να παραμείνει στην αρχική του θέση;

Ο ερωτών βουλευτής
Στρατούλης Δημήτρης
Αθήνα, 16/5/2013
Το Γραφείο Τύπου